برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۱۱

تفکر انتقادیبه نام هویت انسانی

تفکر انتقادی به من آموخته است که در کارهایم جدی و مسمم باشم . به نظر من ، اگر انتقاد در کار نباشد ، سازندگی و پویایی ، معنی و مفهوم خودش را از دست می دهد و دیگر بوی ماهیت به مشام کسی نمی رسد.

با مهر
بهمن مرادیان پی