برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۰/۲۲

"باکرگی" چیست و "باکره" کیست ؟


"باکرگی" چیست و "باکره" کیست ؟

آیا شما این واژه ، ارزش گذاری و خط قرمزهای گذاشته شده در مورد این پدیده را قبول دارید و انسانی میدانید ؟ چرا ؟

به نام هویت انسانی

بکارت را بخواهید از جهالت

بکارت ریشه در اصل در حماقت

بکارت معنی و مفهوم ندارد

و در خود نقطه ای مثبت ندارد

باکره گی قبل از اینکه یک پدیده ی ظاهری باشد ، اصولا یک امری است مربوط به روانشناسی. می توان گفت : بکارت و باکره گی ، تنها چند قطره خون است و دنباله روی از آن ختم به یک تست مضحک است و فاقد یک نتیجه ی مشخص است ، زیرا قابل ترمیم است و درآن هیچ گونه نتیجه ای روشن یافت نمی شود. این پدیده باکره و باکره گی ، از اساس معنی و مفهوم ندارد و به دور از مواضع انسانی است .

شرط حکم عقل مدرن این است که بیش از اینکه به بکارت و... فکر کنیم باید به شخصیت ، هویت و خصوصیات همسر خود توجه کنیم.

سکس یک حق طبیعی است ، چه برای زن و چه برای مرد. نقطه ی عطف این موضوع این است که ، به حکم عقل و عقلانیت مدرن ، به بکارت ارزشی قائل نشویم.

انسان باکره ، انسانی است که ذهنی خالی داشته باشد.

بهمن مرادیان پی

روزنامه نگار

فعال سیاسی و حقوق بشر

منتشر شده در نشریه ی شماره ی 528 جوانان کمونیست