برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۱۱

برای لحظاتی
به نام هویت انسانی

برای لحظاتی تنها به انسانیت فکر کنید ، برای لحظاتی توهم و سنگ پرستی و اسطوره و خیال را رها کنید . برای لحظاتی ریشه را خودتان در نظر بگیرید ، برای من ریشه خود شما هستید و از شما ارزشمند تر برای خودتان نیست ، پس همین حالا به جای کتاب های مقدس دینی ، در خانه و کتابخانه اتان کاپیتال (سرمایه) (کارل مارکس) را جایگزین کنید و به جای مقدس شماردن استوانه ی بی ارزش و پوچ کوروش و سمبل فره وهر نماد داس و چکش را به گردن بیاویزید و به جای پرچم های سبز ننگین اصلاح طلبی ، پرچم سرخ سوسیالیزم را بر فراز آسمان به احتزاز در آورید.

با مهر
بهمن مرادیان پی