برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۱۱

استقبال از ذهن های تاریکبه نام هویت انسانی

ما باید با علاقه به استقبال ذهن های تاریک رویم و تفکرات تیره و ابری را پاره کنیم و به زندگی آرام برگردیم و این مهم را درک کنیم که چیزی جز انسان مقدس نیست و به چیزی جز انسانیت فکر نکنیم.

با مهر
بهمن مرادیان پی

Bahman Moradian Pey II