برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۰/۱۷

ایمان دینی یک بیماری مسری است.به نام هویت انسانی
ایمان دینی یک بیماری مسری است و آنتی وایروسش ، عقل است و منطق. اگر آن را بخواهم به زخم تشبیه کنم ، یک نوع زخمی است که

از داخل بدن ضربه ی خود را وارد می کند و قابل بانداژ و یا ... نیست ! اگر بخواهیم جلوی عفونت آن را بگیریم باید چشم به حقیقت باز

کنیم و دست از الگو برداری از گذشته برداریم و در زمان حال زندگی کنیم.

هیچ چیزی در این دنیا وجود ندارد که به قدر انسان مقدس تر باشد . برای انسان ریشه خود اوست و او نیازی به خالق و یا کسی که نظاره

گر رفتار او باشد نیست. انسان باش برای انسانیت ، رفتار مثبت کن ، بدونه انتظار ثواب و پاداش ، این است انسانیت بدون در نظر گرفتن خط و لاینی.
با مهر
بهمن مرادیان پی