برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۰/۲۲

دین و مرز ، دو مقوله ای که باعث اختلال می شود !


به نام هویت انسانی

در دین و مرز بندی کشورها ، شباهت ها زیادی است ، که به چند مورد از آنها می پردازم :

-1- دین با خط هائی که به دور انسان مدرن می کشد ، زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد و او را محدود می کند!

-2- کشورها و حکومت های خودکامه ، هم با ترسیم مرز و محدود سازی جغرافیائی جلوی سفر و عبور و مرور ، شهروندان را می گیرند و مانع از رفاه آنان می شوند !

در عنوان اول خط به دور انسان است و در عنوان دوم خط به دور زندگی انسان است ! هر دو انسان را محدود و مانند یک بیماری باعث اختلال می شوند ! انسان مدرن امروزی دیگر نیازی به خط کشی و کنترل ندارد ، انسان انسان است و خود می تواند زندگی و افکارش را کاور کند.
برای لحظه ای هم که شده دست از این خط ها ساختگی بردارید و به زندگی هایتان فکر کنید و از زندگی تان لذت ببرید.
بزرگ ترین مشکل انسان امروزی این است که برای خود مدام در حال خلق است !

خلق خدایان ساختگی
خلق مذهب
خلق مرزهای جغرافیائی
خلق ایکس و ایگرگ هائی که ضروری نیستند.

به امید روزی که از این بندها رها شویم.
با مهر
بهمن مرادیان پی