برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۲۰

یکشنبه 12 فوریه روز اعتراض به احکام اعدام و همبستگی با کارگران زندانی


یکشنبه ۱۲ فوریه روز اعتراض به احکام اعدام و همبستگی با کارگران زندانی در ایران

برنامه های اعتراضی در چندین کشور جهان

تظاهرات لندن:

۱ تا ۳ بعدازظهر

میدان ترافالگار، ضلع شمالی (پائین "نشنال گالری")

Sunday 12th February, day of protest against executions and solidarity with jailed workers in Iran

Protests in several countries around the world

London protest:

1-3pm

Trafalgar Square, North Terrace (outside the National Gallery)

More info:

Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

Alireza Rashidi: 07712810675

freepoliticalprisoners@gmail.com

http://www.facebook.com/zendani.siasi?ref=ts