برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۱۵

نشریه 539 سازمان جوانان کمونیست منتشر شدبه نام هویت انسانی

نشریه 539 سازمان جوانان کمونیست منتشر شد.

در این شماره با تمام توان ، تلاش شده که از داغ ترین موضوعات

سرخ روز ، برای نسل جوان و رادیکال

انقلابی ، گزینش شود.

شعارنویسی ، جرقه ای در انبار باروت آنالیزی از بهمن مرادیان پی

مصاحبه با یکی از تابو شکنان با آرمان زیبای من زنم ، انسانم ، آزادم

امیر ایلخان زاده درباره بحران اقتصادی جمهوری اسلامی قلم زد.

میزگرد در مورد انقلابات و اعتراضات جهانی توسط سازمان جوانان

کمونیست تهیه و تدوین گردید.

احسان و احسان ها ، با افکاری انقلابی و نوین ، برای نسل جدید و با افکاری تکامل یافته ، سر خط

خبرهای سیاسی را ورق زدند و این ورق ها تمام نشد و شماره های بعدی نشریه سازمان جوانان

کمونیست را به همراه دارد .

برای شما در این شماره از نشریه سوپرایزهای دیگری داریم که با نگاه و ورق زدن این شماره ، تازه ها را

بدست می آورید.

با مهر

بهمن مرادیان پی