برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۱۵

شعار نویسی، جرقه ای در انبار باروت!


بهمن مرادیان پی :شعار نویسی، جرقه ای در انبار باروت!

فرستادن به ایمیلچاپ
Share

bahman moradian

جدی گرفتن شعار نویسی از سوی جوانان باعث خوشحالی است و این می تواند باعث انرژی گرفتن همه مردم شود.شعار نویسی به نوعی یکی از نهادینه ترین رسانه های غیر رسمی است که مجددا در دست معترضین در این چند سال اخیر افتاده و نیز تنوع خاصی به آن داده اند، به طوری که در تمامی مکان ها از آن استفاده می کنند. در گذشته هم این مهم صورت می پذیرفت. این غیر رسمی ترین رسانه ی مردم معترض به نحو مضاعفی در حال پیشرفت است و این عمومی بودنش است که تبدیل به یک برجستگی در شرایط جاری شده است. به جرات می توان عنوان کرد که اگر جدی تر و در تمامی اقسا نقاط و شهرها انجام شود، بنوعی میتواند بازتابش از صدا و سیما بیشتر باشد، زیرا صدا و سیمای آقای جمهوری اسلامی از طرف ، اکثریت مردم مورد تحریم واقع شده و اصلا کسی به آن گوش نمی دهد .می توان از نقاط مثبت شعار نویسی، پارازیت ناپذیر بودنش را عنوان کرد ، زیرا امروزه رژیم ارتجاعی اسلامی ، با خرید سیستم های مخرب تمامی کانال های ماهواره ای را با اختلال رو به رو کرده است ، و رسانه های ماهواره ای را مختل کرده ولی دیگر با این رسانه ی همگانی جلو چشم مردم کاری را نمی تواند از پیش ببرد. در این روزهای تاریک جامعه ایران ، یکی از راه هائی که می تواند مسیر را هموار کند، از این دست کارهای رادیکال است که باعث ایجاد انرژی می شود و می تواند توده ی مردمی را برای اعتراضات وسیع ، انرژی دهد و تقویت کند. هم اکنون من قصد دارم که به دیگر ویژگی ، شعار نویسی اشاره کنم : شعار نویسی باعث تشویق جوانان و مردم می شود، زیرا یک عمل گریز ناپذیر است، منظور من این است که یک مخاطب هر چند که مخالف یک ایده ی سیاسی، اجتماعی باشد ، به راحتی هر چه تمام تر می تواند یک شبکه تلویزیونی و یا یک فرکانس رادیوئی را، مسدود کند و به آن توجه نکند، ولی در این باب کاری از او بر نمی آید، زیرا چه او بخواهد و چه نخواهد، از مقابل دیدگانش عبور می کند و بعضا باعث جرقه ای در ذهن او می شود، چه موافق باشد و چه مخالف. تجربیات نشان داده، که مخاطبی که شعار را می بیند ، یک تلنگر می خرد و او هم شروع به تکثیر شعار نوشته شده به اشکال گوناگون می کند. خصوصا که اگر مقداری هم سمپاتی نسبت به آن داشته باشد. این موارد می تواند مزید برعلت شود که شعار نویسی را یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در مسیر سیاسی حال حاضر ایران ، باعث تحول شود قلم داد کرد. انگیزه زا بودن شعار نویسی ، در این روزها ، تبدیل به کابوسی برای رژیم ارتجاعی اسلامی، حاکم برای ایران شده است. می توان این حرکت رادیکال را به یک تکه سنگ تشبیه کرد ، که هر روز با انتشار و تبلیغ علیه رژیم لمپن جمهوری اسلامی تبدیل به تکه سنگ بزرگ می شود و با شروع و جرقه ی اعتراضات روی دامنه ی شیب دار می افتد و به سمت پایین غل می خورد و باعث اکتیو شدن توده ی عظیمی می شود که ویرانی رژیم ارتجاعی اسلامی را در پی دارد.

این مطلب در نشریه جوانان کمونیست 539 منتشرشده است. نشریه را از لینک زیر میتوانید دانلود کنید:

http://www.mediafire.com/?vf5x4yb1igof3bg