برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۱۹

اندکی معنا شوبه نام هویت انسانی
معنا شو ای شرافت آدمی
معنا شو و رنگ آدمی به خود بگیر
این چه ظلمیست...چه دردیست؟
که با خود همه چیز را بردی،
همه محکوم به خطائی میشوند که کرده اند ...
و او همیشه مجرم است به گناهانی که نکرده‌..
او در نگاهش درد دارد...این را بفهم ای دوست
او وفادارترین صفت است
کشیدن این همه زخم بر تن او دیگر در توانش نیست
هر وقت حوصله کردی
یکی از همین روزها معنا شو و رنگ آدمی به خود بگیر.
او عاشقانه ترین ترانه دنیاست...
برای فهمیدن این ترانه
فقط اندکی معنا شو.
هویت انسانی