برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۲۱

خمینی در نقش ، خون خوار قرن
به نام هویت انسانی

از نظر من شخص خمینی یکی از کثیفترین انسانهای روی زمین است و هر شخصی که بخواهد به هر نحوی از این آدم پلشت و پلید دفاع کند چیزی از او کمتر ندارد. وی تا زمانی که زنده بود جنایتهای بیشماری کرد و متاسفانه پس از مرگش هم میراثش بلای جان مردم ایران شده است.

با مهر
بهمن مرادیان پی