برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۶

خدا یک قارچ سمی استبه نام هویت انسانی
خدا یک قارچ سمی است که در دامان انسان پرورش یافته و باعث اختلال در جامعه بشری شده است.
با مهر
بهمن مرادیان پی
...................................................
اگر شخصی کار اشتباهی را انجام دهد ، جامعه آن را دیوانه خطاب می کند ، در صورتی که اگر یک نفر به صدها هزار نفر تبدیل شود ، دیگر نام دیوانه جواب گو نیست ، نام آن اشتباه "مذهب" می شود.
ریچارد داوکینز
(بهمن مرادیان پی - ریچارد داوکینز)