برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۳

دیانت و خداباوری یک اتیسم واقعی است




به نام هویت انسانی

دین و خدایان ساختگی مسئول مستقیم عقب ماندگی و اتیسم انگاری اجتماع هستند .دستگاه و صنعت دین ترویج دهنده ی اصلی خشک اندیشی.
من به عنوان یک آتئیست ، کوبنده ی دین و خداباوری هستم و این آداب را باور نکردنی و خنده آور و در انتهای تاریکی زندگی کردن می دانم. این فرهنگ را خنده دار و حتی ضد اخلاقی و انسانی می دانم و ادامه ی این رفتارها را در قرن حاضر ، تجاوز به زنده بودن زندگی می شمارم.
من نقطه ی مقابل دین باوری و پروردگار نگری هستم و یک خشم دیوانه وار بر علیه دین ، مذهب و هر گونه خرافه و توهم دارم و پرچم سرخ رادیکال ، برخورد با این صنعت (دین) را در دست دارم. شیفته ی علم و شیدای حقیقتم و یک تازیانه ی فکری تمام عیار ، برای افراد مذهبی هستم و تا آخرین لحظه زندگی ام ، می نویسم و نقد رادیکالم را در این رابطه به ثبت می رسانم.
زنده باد آتئیسم
زنده باد زندگی
با مهر
بهمن مرادیان پی