برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۲

دین نوعی عفونت روانی است
به نام هویت انسانی

دین نوعی عفونت روانی است ، اگر شما به هر بیمارستانی مراجعه کنی ،کاری برایت نمی کنند ، مسیر و راه دانشگاه و کتابخانه را نشانت ، می دهند ، زیرا تو باید بروی دانش فراگیری ، تا این بیماری ات رفع شود.

با مهر
بهمن مرادیان پی