برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۴

زنده باد انقلاب علیه جمهوری اسلامی!


نه تحریم اقتصادی، نه جنگ و تهدید جنگی، زنده باد انقلاب علیه جمهوری اسلامی!

فرستادن به ایمیلچاپ


logo-hezb

مناقشه دول غرب و جمهوری اسلامی حدتی بی سابقه یافته است. با افول اسلام سیاسی به محوریت جمهوری اسلامی در پی انقلاب 88 و انقلابات منطقه، غرب میکوشد توازن قوای جدیدی را به رژیم اسلامی تحمیل کند. تحریم خرید نفت، تحریم بانک مرکزی و انسداد روابط جمهوری اسلامی با بازار جهانی و اقتصاد رسمی، بهمراه تهدیدهای نظامی و جنگ لفظی و فشارهای دیپلماتیک قرار است رژیم اسلامی را به زانو درآورد و از موضعی ضعیف پای میز مذاکره بکشاند. جمهوری اسلامی در برابر این سیاست غرب بشدت مقاومت میکند و کوتاه آمدن از سیاست ها و شعارهای ضدغربی را معادل از دست رفتن موقعیت منطقه ای خود و ضربه ای خرد کننده بر انسجام ایدئولوژیک- سیاسی و توان سرکوب در مواجهه با مردم ایران میداند. در این منازعه اپوزیسیون بورژوایی ایران نیز کمابیش به دو بخش تقسیم شده، عمدتا در پشت دول غرب و سیاستهای آن و بعضا، چه صریح و چه ضمنی، در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

تحریم های اخیر بن بست های اقتصادی مزمن جمهوری اسلامی را تا حد فروپاشی کل اقتصاد تشدید کرده است. قربانی اصلی این وضع توده های وسیع کارگران و مردم هستند که با گرانی سرسام آور، کاهش شدید معیشت و قدرت خرید، عدم دریافت همان مزدهای ناچیز، بیکاری های گسترده و عواقب اجتماعی این وضع نظیر اعتیاد و تن فروشی و غیره دست و پنجه نرم میکنند. این تحریم ها و این جدال دول غربی و جمهوری اسلامی که حیات اجتماعی را به مخاطره انداخته است کاملا ارتجاعی و ضد انسانی است و کارگران و مردم ایران را جدی تر از هر زمان در برابر این ضرورت عاجل قرار داده تا برای نجات نفس زندگی از دست سرمایه داری و دولتهایش به میدان بیایند. این شرایط در عین حال بن بست ها و تناقضات جمهوری اسلامی را تشدید کرده است و سران آن هر روز وحشت خود را از خیزش مردم و تکرار انقلابات منطقه بر علیه رژیم اسلامی در ایران اعلام میدارند.

مردم ایران که در سال 88 با تظاهرات و انقلاب خود جمهوری اسلامی را تا لبه پرتگاه راندند و با اشتیاق انقلابات مردم مصر و تونس و لیبی و سوریه و همچنین جنبش "اشغال" در غرب را دنبال کرده و میکنند، نظاره گر و قربانی منفعل این اوضاع نیستند و نخواهند بود. گسترش مبارزه علیه جمهوری اسلامی در همه عرصه ها، سرنگونی رژیم بقدرت انقلاب مردم و بدست گرفتن اختیار جامعه توسط خود کارگران و مردم راه واقعی مقابله با فقر و فلاکت و تهدید جنگ و کل اوضاع پرمخاطره فعلی است. حزب کمونیست کارگری با تمام قوا برای تحقق این راه حل مبارزه میکند. حزب در برابر همه تلاش هایی که به بهانه جنگ و تحریم اقتصادی به دفاع از جمهوری اسلامی برمیخزند و یا سناریوهای دول غربی برای تحولات از بالای سر مردم را توجیه و تقویت میکند، قاطعانه می ایستد. ما همه کارگران، معلمان، پرستاران، جوانان و دانشجویان، همه زنان و مردان آزاده را فرامیخوانیم تا علیه فقر و فلاکت، علیه جمهوری اسلامی، برای آزادی، برابری و سوسیالیسم به میدان آیند.

حزب کمونیست کارگری ایران

6 بهمن 1390، 26 ژانویه 2012