برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۵

برای دفاع از تو می نویسم ، کلاغ دوست داشتنیبه نام هویت انسانی
برای دفاع از تو می نویسم ، کلاغ دوست داشتنی :
چه کسی گفته است که کلاغ شوم است ؟ چه کسی کلاغ را زیر خط کشی های ارتجاعی بُرده است ؟ هیچ با خود فکر کرده اید که با فاصله گرفتن از کلاغ و تفکر زائد در باره اش ، استارت تبعیض را زده اید ؟
کلاغ با ناله هایش ، ندایی به گوشم می رساند ، همان ندایی که با دیدن فقر به گوشم می رسد ! کلاغ با دیدن چنین دنیای که آلوده به توهم و آلوده به تفکرات مسموم است ، ناله می کنند ، همانند ما .
بیاییم برای لحظاتی به این پرنده ی زیبا و صبور فکر کنیم.
با مهر
بهمن مرادیان پی