برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۶

تناقض در انجیل
به نام هویت انسانی

نگاهی به عمر زمین و عمر حیات انسان از دید علمی :
150 سال پیش چارلز داروین ، با بیان نظریه تکامل پایه های جهل مردم را در هم فرو ریخت. انجیل عمر زمین را حدود 5000 سال و عمر حیات انسان را حدود 4000 سال اعلام کرده و چارلز داروین در اولین نظریه خود اعلام کرد ، که عمر حیات بر روی زمین بسیار قدیمی است ، ایشان زمان دقیقی اعلام نکرده ، فقط ایشان خواست ثابت کند ، سخنان انجیل بی پایه و اساس است . امروزه معلوم شده که عمر زمین حدود 4 میلیارد و 7 صد میلیون سال است و عمر حیات بیش از 3 میلیارد سال قدمت دارد.

با مهر
بهمن مرادیان پی