برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۲۸

جایگیری در زمان حالبه نام هویت انسانی
با نگاهی به پشت سر (کارل مارکس)(منصور حکمت) و جایگیری در زمان حال ، بستری مفید برای آینده می سازم و آرمانم این است که برای نسلم ، مفید باشم و خورشید را روشن نگه دارم ، زیرا از تاریکی وکوتاه فکری منزجرم.
من شاعر و فاعل نسل گذشته خودم هستم.(کارل مارکس)(منصور حکمت)
با نگاهی به زندگی کارل مارکس و منصور حکمت ، با تمام نیرو به راه آنها ادامه می دهم و دور از هر گونه تیره فکری و خاکستری نگری ، به فریاد نسل جدید می رسم و انرژی ام را با آنها تقسیم می کنم.
زنده باد کارل مارکس
زنده باد منصور حکمت
زنده باد زندگی