برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۶

سرنگون باد خودکامگیبه نام هویت انسانی

می خوانم ، می نویسم ، مبارزه می کنم ، زیرا بیدارم.
اگر غیر از این انجام دهم ، به خانواده ام ، به آرمانم ، به انسانیتم ، خیانت کرده ام.
با مبارزه علیه دین باوری و خدانگری و جمهوری اسلامی ، نمی گذارم به زنده بودن زندگی ام ، تجاوز کنند.

با مهر
بهمن مرادیان پی