برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۶

اوباشان اسلامی در پی پرونده سازیبه نام هویت انسانی
اوباشان اسلامی در پی پرونده سازی برای برادر 18 ساله ام هستند !
امروز در ایمیلی که دریافت کردم ، متوجه شدم که رژیم اوباش جمهوری اسلامی، قصد پرونده سازی برای برادر 18 ساله ام را دارد ! به دلیل شباهت های بسیار زیاد ، من با برادر کوچکترم ، این لمپن ها ، پس از متلاشی کردن خانواده ام ، این بار سراغ کوچکترین عضو خانواده ام رفته اند ! متاسفانه در پی مشکل آفرینی برای او هستند!
مامورین وزارت اطلاعات در چندین مرحله به منزل ما مراجعه کرده اند و خوشبختانه از اعضای خانواده ام کسی ، حضور نداشته ، که پاسخ گو باشد ، این مرتجعین ، از همسایه ها و ... سراغ خانواده ی من را گرفته اند و با عکس من و پدرم و مادرم و دیگر اعضا ، در حال جستجوی بهانه ای ، برای پرونده سازی ،از همسایگان بوده اند و همه را تحدید کرده اند که در صورت همکاری با خانواده ی من ، در دفعات بعدی به سراغ آنها می آیند ! ماموران رژیم جائر اسلامی ، در حاشیه منزل ما ، حسابی ، علیه خانواده ی من تبلیغات منفی کرده و در این چند روز اخیر ، کارشان بازرسی محل سکونت ما بوده است !
از شما دوستان مبارزم می خواهم که صدای خانواده ام شوند و با اطلاع رسانی نگذارید ، حادثه ای که برای من و ما و... اتفاق افتاده ، برای برادر 18 ساله ام رُخ دهد.
با مهر
بهمن مرادیان پی