برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۱

چرائی وجود گلبول سفید و قرمز در خونمبه نام هویت انسانی

در زندگی برای عکس هایم و دوستانم احترام بالائی قائلم هستم . آنها مانند قطعاتی از پازل زندگانی ام هستند. دوستانم مانند گلبول های قرمز در خونم هستند و عکس هایم همانند گلبول های سفید خونم ، دوستانم خونم را اکتیو می کنند و عکس هایم ، از گذشته ی زندگی من دفاع. امیدوارم که همیشه هر دو گلبول را با هم داشته باشم ، زیرا لازم و ملزوم زندگی ام هستند.

با مهر
بهمن مرادیان پی