برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۰۴

خدا یک رویا است و کتاب های مقدس هری پاتری در دوره ی جدید هستند
به نام هویت انسانی
داستان های انجیل و قرآن ، تضادها ، تناقضات و نیز اشتباهات بسیار دارد و من می دانم که این کتاب ها به هیچ وجه ارزش ندارد و بلکه گروهی شیاد و دروغگو ، آنها را پدید آورده اند. من اعلام می دارم که دین ، سدی بلند ، مقابل علم و دانش و کوبنده ی عقل و منطق و هویت انسانی است. این باور من است که تمامی دین ها به ویژه آنهایی که آسمانی و یا خدایی نامیده شده اند ، هذیان ، پندار ، افسانه و بی پایه هستند.
قرآن و انجیل و تمامی کتاب های دینی ، باور نکردنی ، خنده دار ، خرافی ، حتی ضد انسانی و اخلاقی اند.
به نظر من سلاحی که باید در مقابل توهمات دینی ، به دست گرفت ، مغز و قلم است.
با مهر
بهمن مرادیان پی