برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۱۱

برای محمدرضا پورشجری


به نام هویت انسانی

اعدام نه ، زندگی آری .

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
برای حمایت از محمدرضا پورشجری به لینک زیر بروید و پتیشن را امضا کنید و برای دیگران هم به اشتراک بگذارید.
با مهر
بهمن مرادیان پی