برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۱۲

رای نمی دهیم ، زیرا ،رای دادن ، شرکت در جنایات جمهور ی اسلامیستآنجا كه آزادي نيست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد،

اجازه نمی دادند که رای بدهید!

مارک تواین

به نام هویت انسانی
نه به جنایت علیه بشریت ، آری به زندگی
رای دادن در کشورهایی که زیر پرچم دین و خودکامگی باشند ، به معنی شرکت در جنایت است و اساسا بی ارزش است ، زیرا مرتجعین خود برای فساد و جنایت علیه بشریت ، برنامه ریزی کرده اند !
سیستم دینی جنایت کار جمهوری اسلامی ، نمونه ی بارزی از این نوع است ، مردم آگاه هستند و از خرد برخوردارند و پای صندوق های رای نمی روند ، تا سیلی محکمی بر اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی خورده باشد.
نه به اعدام ، آری به زندگی - نه به زن ستیزی ، آری به آزادی - نه به جمهوری اسلامی ، آری به کرامت انسانی - نه به خودکامگی ، آری به زنده بودن زندگی - نه به کروبی و موسوی ، آری به توده ی زحمت کش مردمی.


زنده باد عدالت ، برابری و آزادی
زنده باد زندگی
با مهر
بهمن مرادیان پی