برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۲

ارتباط مقوله ی رای و تاثیر مستقیم آن بر روی سرنوشت و ارتباط
به نام هویت انسانی
رای از روی حماقت به آدم های احمق ، باعث می شود که آنها ، خود را بزرگ و دیگران را خار بشمارند ! هر چه شما در دادن رای تعجیل داشته باشی ، آنها هم سایه ی خود را بزرگ تر می بینند.
با مهر
بهمن مرادیان پی