برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۲۷

موسوی هم یکی از اعضای گهواره ی جنایت جمهوری اسلامی است


به نام هویت انسانی
یاد آوری به سبزالله هی های محترم :
موسوی هم یکی از اعضای گهواره ی ننگین اسلامی و جمهوری اسلامی است ، زیرا او هم در حال حاضر و هم در گذشته ، دستش به خون توده ی مردمی آغشته بوده و هست. هر کسی که او را حمایت کند و کرده است ، در جنایت علیه بشریت مشارکت کرده و می کند.
با مهر
بهمن مرادیان پی