برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

گذشته ، حال و آیندهبه نام هویت انسانی
انسان ناخواسته ، حاصل گذشته ای است که از آن گذر کرده است .
زندگی انسان ها مانند پازلی است که گذشته ، حال و آینده را در بردارد.
انسان خردمند ، انسانی است که از گذشته عبرت بگیرد و برای رفتن به آینده ای بهتر ، از افکار مثبت استفاده کند و هر روز بهتر از دیروز ، شفاف تر ، خواسته هایش را مثبت و بی پرده عنوان کند.
به امید روزی که انسان ، تنها از زندگی زنده ، لذت ببرد و هر لحظه از زندگی اش ، زندگی را احساس کند.
با مهر
بهمن مرادیان پی