برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۲

سفید یا سیاه ، مساله این است ؟
به نام هویت انسانی
سفید بدون وجود سیاه ، ماهیت خود را از دست رفته می بیند !
یعنی مثبت با وجود منفی برجسته می شود. پس از انسان هایی که منفی باف هستند ، ناراحت نشوید ، بلکه خشنود از حضور آنها ، زیرا با بودن آنها ، شما نمایان می شوید.
با مهر
بهمن مرادیان پی