برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۰۳

نه به اسلام سیاسی و قوانین ارتجاعی اش ، آری به زندگی


به نام هویت انسانی

باور من این است ، که حقوق زنان در کشورهای دین زده و اسلامی ، ادا نشده و در حال بدتر شدن است ! زنان در کل و یا پاره ای از تاریخ ، زیر فشارهای ارتجاعی ای آلوده به دین بوده اند ! این فشار ها را ، ادیان ترسیم کرده اند ! حقوق زن در جوامع عقب افتاده و مکتبی چون ایران که تحت حاکمیت و پوتین های اسلامیون است ، معنایی جز پاراگراف نویسی ندارد ! قانون را نوشته اند که زن را خار کنند ! زیرا زن حق قانونی ندارد ، که اعتراض کند ! در دست نویس هایی به اسم قانون ، یک زن ، نصف مرد و در پاره ای از اوقات اصلا بها ندارد ! عمل به قانون و سر کج کردن به قوانین اسلامی ، یعنی : خار شمردن منزلت زنان ! یعنی : نه به زنده بودن زندگی زنان !

زنده باد عدالت برابری
زنده باد زندگی
با مهر
بهمن مرادیان پی