برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۰۵

سه شنبه اول مه ۲۰۱۲ ساعت: از يک بامداد تا نيمه شب مکان: سراسردنيا عمل: اشغال جهان توسط ۹۹ درصدي ها


روز: سه شنبه اول مه ۲۰۱۲
ساعت: از يک بامداد تا نيمه شب
مکان: سراسردنيا
عمل: اشغال جهان توسط ۹۹ درصدي ها

روز اول مه ۲۰۱۲، کار تعطيل است. کلاس درس تعطيل است. رفتن به خريد و مراجعه به بانک و هرگونه داد و ستد تعطيل است. ساکنان کره زمين خيابان ها را به تسخير در مي آورند.
جنبش "اشغال لس آنجلس" و "اشغال لانگ بيچ" (در آمريکا) از هم اکنون تمام مردم جهان را به تدارک برپايي يک اعتصاب جهاني فراميخواند. هدف اين است که کل تجارت جهاني متوقف شود به يک درصدي ها نشان دهيم که ما سربراه نيستيم، ساکت نخواهيم نشت و تا خواسته هايمان برآورده نشود از جايمان تکان نمي خوريم .

اعتصاب عمومي براي اين خواستها فراخون داده شده است:
حقوق پناهندگي،
براي عدالت اجتماعي، اقتصادي، محيط زيست و حقوق کارگران،
براي صلح همراه با عدالت،
براي حقوق مدني و پايان دادن به دولت پليسي،
براي مسکن، بهداشت عمومي، تحصيل عمومي و حقوق بشر،
براي حقوق زنان و برابري جنسيتي،
و هر قاره، هر کشور، هر دولت و هر شهر از حرکت باز خواهد ايستاد.
کارگران تحت حمله يک درصدي ها هستند. جنبش اشغال در کنار کارگران (چه متشکل و چه غير متشکل) و مهاجران مي ايستد. اتحاديه ها و حقوق اتحاديه اي چيزي است که طبقه کارگر را قوي کرده است. هر اميتازي ما مردم کارگر داريم نتيجه مبارزه کارگران متشکل و مهاجران براي حقوق شان است. حالا آنها (يک درصدي ها) در تلاش اند که حق قرارداد جمعي ما را از بين ببرند و طمع آنها اکنون بر صندوق بازنشستگي ما دست انداخته است. آيا به اندازه کافي ندارند؟

کافي است!
يک روز براي حقوق مهاجران، حقوق کارگران و حقوق انسانها.
بيرون انداختن مردم از خانه هايشان بدليل نپرداختن وام مسکن را متوقف کنيد!
ما خواهان شغل خوب و پرداخت خوب براي هر کس در اين کره خاک هستيم. براي همه شهروندان کشور، چه آنها که کار مي کنند و يا آنها که کار نمي کنند! قرار دادهاي پيماني از طرف به اصطلاح "خالقين مشاغل" براي بدست آوردن کار ارزان تحمل نخواهد شد. همه انسانها مستحق يک دستمزد در خور زندگي هستند.

تحصيل، مسکن و بهداشت عمومي حقوق انساني هستند نه "مزايا"!
ما ميتوانيم بشما بگوييم که اول مه روز جهاني کارگر است. ما ميتوانيم بشما بگوييم که در برخي کشورها اين روز يک تعطيل عمومي است و دستاورهاي تاريخي جنبش کارگري گرامي داشته ميشود. ما ميتوانيم بشما بگوييم که در لس آنجلس اول مه سنتا بعنوان روز مبارزه براي حقوق مهاجرين گرامي داشته ميشود.
اما فقط شما ميتوانيد به ما بگوييد که شما در اول مه ۲۰۱۲ براي چه اعتصاب ميکنيد!
چونکه اعتصاب عمومي اول مه تماما مربوط به شماست. چونکه مربوط به قرضي است که بالا مي آوريد، اگر جرئت تحقق روياي تحصيلات دانشگاهي را به خود راه دهيد. چونکه مربوط به بهداشت عمومي است که شما از عهده مخارج آن بر نمي آييد و عضو بيمار خانواده تان بايد بي مداوا و معالجه سر کند چون بيمه نيست. مربوط است به اتومبيل شما که بعد از آنکه شغلت را از دست دادي از شما پس ميگيرند. مربوط است به خانه شما که درش را مي بندند وقتي بانک شما ورشکست شده است. مربوط به خانواده شماست که براي آينده بهتر به اينجا آمد اما در چم و خم سيستم ورشکسته مهاجرت گير افتاد و فهميد که نمي تواند شغل قانوني و تحصيلات و امنيت داشته باشد چون ثبت شده نيست. مربوط به شما محصل همجنسگراست که مورد اذيت و آزار قرار ميگريد و در مملکتي بزرگ ميشويد که انسانيت و برابري را از شما دريغ ميکنند چون شما به همجنس خود عشق جنسي داريد. مربوط به اين واقعيت است که کار نيست حتي اگر شما تحصيلات دانشگاهي داشته باشيد. مربوط به مادر تنهايي است که تقلا ميکند با حداقل دستمزد، که مزد درخور زندگي نيست، بچه هايش را بزرگ کند. مربوط به زني است که حتي فارغ التحصيل "هاروارد" است، با تمام توان در بهترين شرکت هاي وکالت مملکت جان ميکند اما ارتقاء نمي گيرد چون يک مرد نيست. مربوط به بي خانمان سياهپوستي است که در حلبي آباد زندگي ميکند و بخاطر شاشيدن در پارک به زندان انداخته ميشود چون توالت عمومي در خيابان براي چنين کساني وجود ندارد. مربوط به تظاهر کننده اي است که کتک ميخورد و به زندان انداخته ميشود چون در اماکن عمومي پلاکاردي در دست گرفته که روي آن نوشته ديگر بس است. مربوط به مزرعه داري است که بخاطر افزايش ماليات دولتي بر زمين اش مجبور است خانه و کارش را ترک کند. مربوط است به پدري که پسرش را در جنگ بي معني براي نفت و اراضي خارجي از دست ميدهد.

***