برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۰

سرنگون باد جمهوری هولوکاست اسلامیبه نام هویت انسانی

دانش و تکنولوژی ای که نسل من را از روی زمین جدا کرده است ، قدرت این را داشته که توهمات متافیزیکی ، ایده های مریخی و پیش داوری ها و خرافات دینی که نسل گذشته از خود به جای گذاشته و جمهوری هولوکاست اسلامی را پشت سر بگذارد.
نسل ما توانسته که معنی اصلی عقل و هوش و انسانیت که همان ، عدالت ، برابری و آزادی به دور از هر گونه تبعیض است ، را به آن بازگرداند و حقیقت را همان طوری که هست ، برای نسل های بعدی محیا کند و آماده ی انتقال آن باشد و محکم تر از پیشینیان بر باورهای خود پافشاری کند و این را فریاد کند که به دنبال سرنگونی جمهوری و تاج تخت پادشاهی اسلامی است و ارمغانش هم یک
دنیای بهتر برای خود و نسل های بعدی است.

سرنگون باد جمهوری هولوکاست اسلامی
زنده باد انقلاب نسل جدید علیه مرتجعین اسلامی
با مهر
بهمن مرادیان پی