برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۰

ارتباط کاراکتر و تغییرات در زندگی بشربه نام هویت انسانی
رنگ انسان ها یک باور است ، که در ذهن بشر پرورش می یابد . دید من این است که مهم کاراکتر هاست که تغییر را رقم می زنند ، کاراکترها ، به مرور زمان بهبود و ارتقا می یابند ، چه خوب است ، سعی کنیم که در صحنه ی زندگی کاراکتر وار جاری باشیم و موثر.
با مهر
بهمن مرادیان پی