برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۲

مخالف و یا دشمنی
به نام هویت انسانی
مخالفت با هر ایده یا تفکری ، دشمنی نیست ، بلکه به عنوان بهانه ای از طرف افراد کینه جو ، برای دشمنی ، مورد سو استفاده قرار می گیرد !
با مهر
بهمن مرادیان پی