برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۰۳

ما این نوع زندگی را نمیخواهیم


مهرداد متین از ایران:ما این نوع زندگی را نمیخواهیم


فرستادن به ایمیلچاپ
Share

alt

کارگران و زحمتکشان استثمار شوندگان جامعه اند، سال 90 را هم در فقر و محرومیت سپری کردند.و معنی مستقیم این پدیده یعنی میلیونها انسان در بی حقوقی ظالمانه ای به استقبال سال جدید میروند.در این اوضاع و احوال وحشتناک اقتصادی و این گرانی بیسابقه و اخراج های دسته جمعی کارگران و آن مضحکه یارانه ها ، باز هم مردم برای زندگی کردن و جشن گرفتن سال جدید شور و شوق دارند، اما در ته چهره شان و در لابه لای حرفهاشان میشود شکایت، نارضایتی و خشم را به وضوح دید که خیلی بیشتر از سالهای گذشته نمود پیدا کرده. با دستفروشها که حرف میزنم ،همه از فروش پایین خود نالانند که مردم چون گذشته راغب به خرید نیستند و این هم که واضح است زیرا پولی در جیب ندارند و بنابراین با یک مشاهدهء کاملا سطحی میشود فهمید که اقتصاد فلج است و به عقیدهء ما سوسیالیستها وضعیت بشدت غیر انسانی ست. عمو خسرو بساط کوچک کتابفروشی در گوشهء خیابان دارد و اگر اورا ببینید دلتان برایش میسوزد. آنقدر که این انسان سختی کشیده، محروم بوده و پیرتر از سن اش نشان میدهد . او بامن درد دل میکند که :" ای بابا مردم دیگه دو قرون پول برای خرید کتاب هم خرج نمیکنند. سال پیش بازم یه فروشی داشتم امسال که دیگه قربونش ... این عیدی جلو بچه هام نمیدونم چی بذارم" و این واقعا وحشتناکه که 1% مفت خور جامعه از پرخوری و رفاه زیادی و خرج کردن دسترنج کارگران به زندگی انگلی خودشان ادامه دهند و بقیه ء جامعه در حسرت یک زندگی مثل انسان و در حسرت داشتن یک کار و رسیدن به آرزوهای کوچک و بزرگشان در یک جنگ و کشمکش هرروزه بسر میبرند. ما انسانها و مردم زحمتکش چاره ای نداریم جزینکه این جنگ و کشمکش هرروزه را به نفع خود به پایان برسانیم و این مستلزم تشکل و هماهنگی هرچه بیشتر ماست . و تصور رهایی از قید و بند مشکلات اقتصادی و آزادی بی قید و بند میتواند محرک اصلی ما در این جنگ و کشمکش هر روزه باشد . به آن آنروز که در کنار هم یک دنیای بهتر را بنیان نهیم.

این مطلب در نشریه جوانان کمونیست 545منتشرشده است. نشریه را از لینک زیر میتوانید دانلود کنید:

http://www.mediafire.com/?tb1zxr437rq553r