برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۱۲

بر من چه گذشتبه نام هویت انسانی

برای تو می نویسم خاک ایران ، در این مدت اصلا دلم برایت تنگ نشده ، زیرا بهترین سال های زندگی ام ، در تو گذشت . بیشترین دردها را در تو کشیدم ! بیشترین تلاش ها را کردم و بدترین نتایج را در تو به دست آوردم ! برای اینکه تو دین در خود جای داده ای ! برای اینکه تو سیستمی را در خود راه داده ای که توسط افکار پوسیده زمین و زمان را به آتش کشیده و بزرگترین ننگش هم فرهنگ مزخرف اسلامی را ترویج دادن است! نه دلم برات تنگ شده و نه می شود ! زیرا در تو ، هر لحظه ترس داشتم که مبادا افکارم از دهانم بیرون بپرد ! همیشه با خود فکر می کردم که باید فریاد کنم ، ولی فریاد من قلمم بود و شب نامه هایی که توسط خودم منتشر می شد ! حال پس از اینکه از تو دور شدم ، به اندازه ی 3 اقیانوس ، اینجا سرزمین من است ، زیرا حرف دلم و افکارم را فریاد می کنم ، از این پس به تو فکر نمی کنم ، زیرا هر زمان تو را به یاد می آورم ، تصویر دین و مذهب و جمهوری ارتجاعی اسلامی ، از مقابل دیدگانم می گذرد.

با مهر و با نهایت افسردگی به دلیل یک گذشته درمانی تلخ
بهمن مرادیان پی