برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۰

نجات زمین و حفظ هویت انسانیبه نام هویت انسانی

انسان هایی که دارای هویت انسانی هستند و کرامت انسانی را می ستایند ، "باید" به فکر تغییر باشند و در هر دقیقه به دنبال آلترناتیوی جدید و موثر برای خود و جوامع ای که در آن قدم می زنند ، باشند و باید این را برای خود هضم کنند ، که قاعده ای همگانی وجود ندارد ، هر کس باید ابتدا برای خود و سپس راهی برای نجات زمین و زنده بودن زندگی بیابد.

با مهر
بهمن مرادیان پی