برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۲

عبور علاقه
چه بی چراغ و ناروا راه بر عبور علاقه می بندند ،
بگو به باد که ما با آفتاب زاده شدیم و با آفتاب طلوع خواهیم کرد.

جنبش جوان