برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۲۵

دست اسلامی ها از قانون و دولت کوتاه!

در مصر، تونس، لیبی، افغانستان و همه جا

دست اسلامی ها از قانون و دولت کوتاه!

zanenqelabi-bw600

انقلاب "نان و کرامت انسانی" با مبارزه برای رهایی زن در تونس٬ مصر٬ ایران و دیگر کشورها گره خورده است. در انقلابات شمال آفریقا و خاورمیانه، زنان در صف مقدم اعتراض علیه دیکتاتوریها هستند و مبارزه برای آزادی و برابری زنان، وجه مهمی از تداوم این انقلابات است.

هشت مارس روز اعلام انزجار از حکومتهای اسلامی و قوانین زن ستیز اسلامی در مصر و تونس و لیبی و در همه جا است. هشت مارس امسال را به صحنه پرشور مبارزه با دست درازی ارتجاع اسلامی به زندگی زنان تبدیل کنیم.

آپارتاید جنسی و قوانین قرون وسطایی شریعه و ضد زن در جهان متمدن جایی ندارد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۶ مارس ۲۰۱۲، ۱۶اسفند ۱۳۹۰