برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۰۷

اگر را باید از ادبیات حذف کردبه نام هویت انسانی

"اگر" یک ضمیر مزخرف است ، که انسان را به حالت تردید و در پاره ای از اوقات ، سکون در می آورد.

با مهر
بهمن مرادیان پی