برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۲

حقوق پناهندگان
به نام هویت انسانی
هر شخص یا هر ارگانی و یا کشوری که بخواهد ، حقوق پناهندگان و انسانیت را زیر سوال ببرد و حقوق انسانی آنها را زیر پای بگذارد ، زیر قلمم له خواهد شد.
با مهر
بهمن مرادیان پی