برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۱۱

وطنم من جایی است ،که بتوانم حرف دلم را بزنمبه نام هویت انسانی

سال هاست که همه مشغول تفسیر هستند ، اما نسل بهمن و بهمن ها ، آماده و آمده ، که تغییر ایجاد کند و پرچم عدالت ، برابری و آزادی را به همراه کرامت انسانی حمل می کند و در به دست آوردن این مهم ، کم کاری نمی کند ، به امید روزی که تمامی این موارد را در کنار یک دنیای بدون مرز داشته باشیم.

با مهر
بهمن مرادیان پی