برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۰۸

روز کارگر ، روز انقلاب

برای دیدن ویدیو و سخنرانی بر روی لینک زیر بروید :

به نام هویت انسانی

روز کارگر ، روز انقلاب

اعتصاب عمومي براي اين خواستها فراخون داده شده است:
حقوق پناهندگي،
براي عدالت اجتماعي، اقتصادي، محيط زيست و حقوق کارگران،
براي صلح همراه با عدالت،
براي حقوق مدني و پايان دادن به دولت پليسي،
براي مسکن، بهداشت عمومي، تحصيل عمومي و حقوق بشر،
براي حقوق زنان و برابري جنسيتي،
و هر قاره، هر کشور، هر دولت و هر شهر از حرکت باز خواهد ايستاد.
کارگران تحت حمله يک درصدي ها هستند. جنبش اشغال در کنار کارگران (چه متشکل و چه غير متشکل) و مهاجران مي ايستد. اتحاديه ها و حقوق اتحاديه اي چيزي است که طبقه کارگر را قوي کرده است. هر اميتازي ما مردم کارگر داريم نتيجه مبارزه کارگران متشکل و مهاجران براي حقوق شان است.
-------------------------------------------------

نکات قابل توجه:
1+may+کارگران+عدالت+برابری+آزادی+مدنی+حقوق+اعتصاب+جنبش+اشغال