برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۲/۲۵

حاکمیت سیاه جمهورى اسلامىبه نام هویت انسانی
من از نسل جوان ایران هستم ، از نسلى که در دنیاى تحت حاکمیت سیاه جمهورى اسلامى چشم به دنیا گشوده است ! از نزدیک حاکمیت مذهب، تبعیض، نابرابرى، آپارتاید جنسى، عدم تامین اجتماعى و سرکوب و خفقان را تجربه کرده است و علیرغم حاکمیت سیاه جمهورى اسلامى، امید به آینده‌اى بهتر را از کف ننهاده و براى تحقق آن به مبارزه برخاسته است.
با مهر
بهمن مرادیان پی