برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۶

تورم بالای 60 درصد ، محصول جدید جمهوری ارتجاعی اسلامی در سال 1391 است !همزمان با شروع سال 1391 موج افزایش کالاهای اساسی مانند لبنیات ، برنج ، مرغ و میوه و ... فشار اقتصادی را بر دوش مردم افزایش داده است و شاهد موج جدید تورم و نابسامانی و گرانی و فشار بر مردم در ابتدای سال 1391 هستیم !

امسال هم همانند سال های گذشته ، انسان های مبارز و آزاده ، شاد باش شان ، تصویر فرزندان شان است ، فرزندانی که خاوران وار زندگی کردند و دلیرانه ، خاوران ها را رقم زدند .

انسان هائی که وارد بازی انتخابات سیاه 88 شدند و دیگر در کنارمان نیستند ! امسال هم شماره ای دیگر ، رقم خورد ، شماره ای که همه را سر در گم کرده "1391"

شاید "1391" هایی هستند که ، در حال حاضر در چنگال خونین جمهوری ارتجاعی اسلامی هستند ، یا از دست رفته اند !

سالی که از آن گذر کردیم ، سالی بود که تغییرات بسیاری را در آن شاهد بودیم . سالی که در آن شاهد جنبش های انقلابی بودیم و تا حدودی در منطقه شاهد دگرگونی بودیم . کشورهای عرب زبان افریقائی ، دیکتاتور ها را راندند و به حق نصفه و نیمه ی خود رسیدن. جنبش ضد سرمایه داری اشغال پا به میدان گذاشت و خیابان ها را به تسخیر خود درآورد. در این سال فشار بر قشر زحمت کش جامعه ی داخلی ایران بود و همچنان مردم فشار را تحمل می کنند و در پاره ای از اوقات فرمان را از دست حکومت جبار اسلامی قاپیده اند و با تمام نیرو در صحنه باقی مانده اند .

آنقدر تورم افزایش یافته که توده ی مردم ، برای خرید تنها یک تخم مرغ ، ناگزیر به پرداخت 250 تومان شده اند ! تمامی این نوسانات بازار و اقتصاد مریض ایران ، ناشی از سیستم اسلامی مریضی است ، که از خون مردم خود تغذیه می کند ! سیستمی که خون مردم خود را در شیشه کرده است !

جمهوری ارتجاعی اسلامی ، با رفتارهای محرک خود ، دائم سعی بر عصبی کردن کشورهای غربی دارد و روزگار مردم را ، در این نبود پول در سفرها ، سیاه کرده است !

این رژیم ، سعی دارد که با برپائی جنگ ، سناریوی ابتدای تاسیسش را اجرا کند و با فشار بر شانه های توده ی زحمت کش مردم ، خود را تثبیت کند !

بحران های اقتصادی حال حاضر، هم بر این مهم ، رعشه وارد کرده است ! از یک سوی فشار بر توده ی مردم زحمت کش و از سوی دیگر انگشت گذاشتن و مداخله در امور کشورهای همسایه ، باعث شده که این سیستم ارتجاعی در راس خبر دنیا قرار گیرد !

چنان فشار های اقتصادی و اجتماعی به مردم آمده که ، نمی توانند از پس خرج و مخارج و ... بر آیند ! از طرفی دیگر همین فوبی از احتمال جنگ ، خود آبستن هزار و یک معضل است !

فقر و بیکاری باعث شده که توده ی زحمت کش و کارگران ، در ابتدای سال جدید ، جلوی خانواده های خود ، سر کج کنند و نتوانند از پس هزینه ها برآیند ! تمامی این سرشکستگی ها ، ناشی از سیستم ، سرمایه داری اسلامی حاکم بر ایران است ، که وجودش تاثیر نامطلوبی بر زندگی مردم ایران و کل اجتماعات گذاشته است.

جمهوری اسلامی با شمشیر فقر و فساد خود را نگه داشته و همین نبود پول در جیب مردم ، خود حربه ای ایست که ، صدای مردم را در گلو خاموش می کند !

همین رفتارهای بیمارگونه ی باعث شده که 99 درصد از توده ی مردم در ایران ، زیر فشارهای مالی و اجتماعی باشند و تنها 1 درصد در رفاه کامل و جرقه ی این گونه رفتارها را اسلام ناب محمدی ، که سنبل تبعیض است ، زده است ! تبعیض طبقاتی ، که خود باعث بروز هزاران مشکل می شود ، که یک اقلیت ، برای زندگی مردم تصمیم بگیرند و بدزدند و با اموالی که مالک آن توده ی مردم است ، روزگار خود را سپری کنند!

99 درصد گرسنه و تنها یک درصد در آسایش کامل ! این است قانون نظام های سرمایه داری ، که در ایران از نوع اسلامیش ، باعث بروز مشکلات فراوانی شده است !

حکومت اسلامی حاکم بر ایران ، که مجری اعدام و سنگسار و قصاص است ، باعث شده که درصد بالائی از اجتماع داخلی ، در زیر خط فقر به سر بَرَند ! خرید نان سنگک در این جامعه ی اسلام زده ، برابر با 600 تومان هزینه است ! دیگر مردم به ستوه آمده اند و تمام تلاششان را می کنند که کلیه این رژیم فاسد را جارو کنند و روانه ی زباله دانی تاریخ کنند و خود باعث تغییرات در کشور شوند !

رفتارهای جمهوری اسلامی باعث شده که کشورهای غربی ، گزینه ی جنگ را تا حدودی روی میز گذاشته اند و مدام از زوایای مختلف به آن می نگرند ! همین خط ونشان کشیدن های غرب و رفتارهای جمهوری اسلامی باعث شده که مردم داخل ایران و قشر کارگر ، هر روز را با نگرانی دنبال کنند و در سر بپرورانند که در این وسط تنها با بر پائی جنگ ، آنان هستند که زیر دست و پا می مانند !

جنگ که به نوعی ماسکش برای این است که رژیم فاسد اسلامی دارد ، دست پیدا می کند به بمب اتم ! ولی درون مایه اش چیز دیگری را عنوان می کند ! جنگی که در متنش بوی نفت می دهد و رفتارهای جانیان اسلامی هم مزید بر علت آن شده است !

مافیای اقتصادی اسلامی حاکم بر ایران ، با عمل کرد ضعیف باعث شده اند ، که اکثر مردم زیر فشار اقتصادی باشند و در عوض نیروهای دست راستی طرفدار نظام ، در آسایش و آرامش مالی کامل !

همین وجود تبعیض طبقاتی باعث بروز هزاران مشکل در جامعه داخلی ایران شده است ! در جمهوری اسلامی که مظهر بربریت و توحش است ، تحریم های اقتصادی ، نابودگرایانه راه خود را طی می کند و تنها مردم هستند که نان در سفره ندارند و همه چیز را از دست می دهند ! دود این رفتارها و لجن پراکنی های رژیم اسلامی ، مستقیما به چشم مردم می رود و از طرفی دیگر تحدید حمله ی نظامی هر روز را غمبارتر می کند !

توده ی مردم داخل ایران ، وضعیت کنونی را نمی پذیرد و خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستند.

خواهان این هستند که این سیستم فاسد باید از تمامی هست و نیست برود ! و مردم در سدد هستند که این کار را به دستان خود انجام دهند و در پی درست کردن و در نظر گرفتن آلترناتیو برای خود هستند و شدیدا حمله ی نظامی را تحریم می کنند و یک نه بلند به جنگ و جمهوری اوباشان اسلامی می گویند .

در سالی که در پیش روست ، کلیه مردم و جنبش رادیکال کارگری خواهان تغییرات هستند و آنان میگویند که نظام سرمایه داری باعث بوجود آمدن هزاران مشکل برای آنان شده است. آنان تحولات را در سدد هستند و نمیگذارند که گروهی کوچک برای کل مردم دنیا تصمیم بگیرند .

به امید روزی که تمامی سیستم هایی که با تبعیض تغذیه می شوند از بین بروند و عدالت ، برابری و آزادی را به دور از هر گونه تبعیض به دست آوریم.

با مهر

بهمن مرادیان پی