برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۱

جهان زیر پای 99 درصدی هااول ماه مه خیابان ها توسط 99 درصدی ها فتح می شود.

با این گفتار به پیشواز اول ماه مه می رویم :

We are 99%

 ما از خاکی شدن نمی ترسیم ، حزب کمونیست کارگری ایران ، تشکلی است که همیشه در میدان نبرد و خیابان ها ، نتیجه گرفته است.

مینا احدی