برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۶

اعتقاد از روی حماقتاگر پنجاه میليون نفر به يک چيز احمقانه اعتقاد داشته باشند، آن چيز همچنان احمقانه است. « آناتول فرانس »
No God