برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۸

معنی و مفهوم واقعی عشق از دید اسلام !( خانم ها حتما بخوانند )


معنی و مفهوم واقعی عشق از دید ، دینی که سراسرش ننگ است !

عشق یا فاحشگی مساله ی مهم و قابل تعمق همین است ؟!

از دید ، دین تاریک اسلام ، هر گاه زنی با مرد دلخواه و دوست داشتنی اش ، آزادانه بیامیزد و از سر عشق و علاقه و احترام متقابل ، بدون هیچ چشم داشت ، مادی و مالی ، به وی بپیوندد و عاشقانه و بنا بر نیاز طبیعی ، عشق بورزد ، "آخوند ، اسلام و قرآن ، این گهواره ی ننگ و نفرت ، این سه بعد نفرت ، وی را هرزه و فاحشه و زناکار می خوانند و مستوجب تنبیه ، تازیانه و سنگسار می دانند !
بحث مزخرف و جدائی افکن و سرکوب کننده ی ، محرم ، نامحرم و گناه که در اسلام ساخته و پرداخته شده ، ریشه در همین معنا دارد !
این نکته نفرت بار و تاسف ناک است که تو را خط می کشند !
این نکته تنفر ایجاد می کند که ، بوی عفونت و خشک مغزی ، تا قرن 21 پیش آمده و هنوز هم عده ای خود را دنبال رو و یار محمد می دانند !

نه به اسلام و ادیان
نه به خدایان ساختگی
آری به زنده بودن زندگی و انسانیت
با مهر
بهمن مرادیان پی