برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۰

صادقی که هدایت کرد نه فتنه

صادق هدایت

به نام هویت انسانی

درود بر صادق هدایت که با نوع تفکرش ،نسل قبل و بعد مرا ، هدایت کرده و توانسته ، به انسان امروزی حالی کند ، که با تفکر باز خردمندانه است ، که از فرش به عرش و با تفکرات توهش زا و خرافات برعکس ، از عرش به فرش کوبیده می شوی و نتیجتا آلودگی دینی ، چیزی جز تباهی به بار نمی آورد !
نمونه ی بارزی از این آلودگی و توهش اسلامی در عصر ما :
"جمهوری فاشیستی مذهبی اسلامی است ، که جای پای دجال گذاشته و نمایندگی یک سیستم تروریستی اسلامی را بر عهده و مدیریت می کند.


با مهر
بهمن مرادیان پی