برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۷

ضربات محکم بر روی انگشتان

به نام هویت انسانی

مردی درحال تمیز کردن ماشینش بود ، که متوجه شد ، پسر ۸ ساله اش بر روی ماشینش خط می اندازد ، مرد با عصبانیت چندین مرتبه ضربات محکمی بر دست کودک زد ! بدون اینکه متوجه آچاری که در دستش بود شود ! در بیمارستان کودک انگشتانش را از دست داد ! کودک پرسید: «پدر انگشتانم کی رشد می کند؟» مرد نمی توانست سخنی بگوید ! به سمت ماشین بازگشت و شروع کرد به لگد زدن به ماشین و چشمش به خراشیگی کودک خورد ، که نوشته بود: «دوستت دارم پدر»♥