برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۸

اسارت فکر

به نام هویت انسانی
در عصر ما تا تکون بخوری ، انسان های دور و اطراف ، با رفتارهایشان تو را تکان می دهند !
عزیزان ، دوستی یک شرط و یک قرار داد بین شما و مخاطبت است ، اگر بخوای قبول می کنی ، اگر نخواهی کسی نمی تواند به زور ، یا تو نمی توانی به زور کسی را در اختیار بگیری .
در قرن 21 باید تمامی روادیدها دوستانه و منطقی و در سایه ی میل باطنی باشد.
شیوه اندیشیدن انسانها در درک درست آنها از هستی ، بسیار موثر است .
بیاییم انسان باشیم و انسانیت را زائد فرض نکنیم که تنها راه پرواز ، انسانیت و میل به هویت انسانی است.
با مهر
بهمن مرادیان پی